Uwagi dotyczące skutecznego owijania przy zastosowaniu folii Polybale

 

Zasady prawidłowego owijania folią Polybale

 

 • Zaleca się, aby bele zawierały 35-55% suchej masy (SM).
 • Bele należy sprasować tak, aby miały ścisły, symetryczny kształt.
 • Ważne jest, aby regularnie dokonywać przeglądu i konserwacji owijarki bel, a szczególnie jej napinacza.
 • Wysokość napinacza owijarki należy ustawić tak, aby środek rolki i beli znajdowały się na tej samej wysokości.
 • Folię należy owijać wokół beli przy wartości wstępnego naciągnięcia 70%.
 • Przy nanoszeniu 4 warstw folii (zalecane minimum) należy stosować metodę 2+2. W przypadku bel, u których zawartość SM przekracza 50%, lub w przypadku bel kwadratowych należy stosować system 2+2+2 tzn. 6 warstw folii na beli. Folię należy nanosić z minimalną zakładką 50%. Owijanie 6 warstwami folii zapewnia największe korzyści, które przewyższają wszystkie dodatkowe koszty.
 • Folię należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu kartonowym w suchym miejscu, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego.
 • Z rolkami folii należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ich uszkodzenia.
 • Folia nie może stykać się z odczynnikami chemicznymi (takimi jak nawozy sztuczne, herbicydy, oleje mineralne itp.).
 • Zdecydowanie zaleca się owijanie bel nie później niż w ciągu dwóch godzin od prasowania.
 • Z owiniętymi belami należy obchodzić się ostrożnie i jak najszybciej umieścić je w magazynie.
 • Maksymalna wysokość przechowywanych bel powinna wynosić 3 warstwy.
 • Bele należy przechowywać w dobrze osuszonym, płaskim miejscu, z dala od drzew i żywopłotów i co najmniej 10 m od źródeł wody.
 • Bele należy chronić przed szkodnikami (jak szczury, ptaki itp.).
 • Bele należy użyć w ciągu 12 miesięcy od owinięcia i nie powinno się ich przechowywać dłużej.