Polybale nøglepunkter for succesfuld wrapning

 

Polybale’s tommelfingerregel for et godt resultat

 

 • Vi anbefaler, at ballerne indeholder 35% - 55% tørstof (DM).
 • Komprimer ballerne på en sådan måde, at de har en tæt, symmetrisk form.
 • Det er vigtigt regelmæssigt at servicere og vedligeholde ballewrapperen, specielt præ-strækningsenheden.
 • Præ-strækningenhedens højde skal justeres på en sådan måde, at hjulets centerpunkter og ballen passer til hinanden vandret.
 • Filmen skal wrappes omkring ballen med 70% præ-strækning.
 • Påfør filmen ved anvendelse af 2+2 for en 4-lags applikation (minimumskravet). Ved baller, hvor DM overstiger 50% eller ved firkantede baller bruges 2+2+2 systemet til en 6-lags applikation. Film skal påføres med mindst 50% overlapning. Wrapning med 6 lag film er bedst, da fordelene overstiger de yderligere omkostninger.
 • Filmen skal opbevares i den originale papemballage på et tørt sted og væk fra direkte sollys.
 • Filmruller skal håndteres forsigtigt, så de ikke beskadiges.
 • Film må ikke komme i kontakt med kemikalier (f.eks. gødning, plantebeskyttelsesmidler, mineralske olier, osv.).
 • Det anbefales kraftigt at wrappe ballerne indenfor to timer efter presning.
 • Håndter wrappede baller med forsigtighed og opbevar dem omhyggeligt snarest muligt efter wrapningen.
 • Opbevar maksimalt 3 baller ovenpå hinanden.
 • Baller bør opbevares på et veldrænet, tørt sted, borte fra træer og hække, og mindst 10 meter væk fra vandkilder.
 • Beskyt ballerne mod dyr og utøj (f.eks. rotter, fugle mv.).
 • Ballerne skal bruges inden 12 måneder efter wrapningen, og bør ikke opbevares længere end dette.